Tổng kho giá sỉ

Thực trạng tổ chức hoạt động âm nhạc ở một số trường mầm non tại Thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thùy Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở một số trường Mầm non trên địa bàn Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Tạ Thị Kim Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm đánh giá năng lực thực hành Tiếng Việt của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Vượng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Đánh giá thực trạng xây dựng mô hình vườn trường về phương diện giáo dục bảo vệ môi trường ở một số trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Dương Thị Minh Hoàng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Giáo dục tấm gương tự học của Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Thuật
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dạy học môn đạo đức cho học sinh Tiểu học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực

 • Chủ nhiệm: ThS. Vũ Đình Bảy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trí tuệ ở cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Thanh Thủy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Ứng dụng phần mềm Imindmap 6.2 trong thiết kế nội dung dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Thúy Hằng
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng kỹ năng sống của học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Trương Thanh Thúy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Xây dựng một số case study cho môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
Tìm đại lý, Nhà phân phối

Đề tài - Dự án nghiên cứu khoa học trên DETAIKH.COM

DETAIKH.COM là chuyên trang liệt kê các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu ứng dụng đầy đủ nhất. Cho phép mọi người có thể tra cứu, tìm kiếm thông tin để hợp tác, triển khai.