Bước đầu xây dựng vườn cây dược liệu và bào chế một số bài thuốc chữa bệnh phòng trị bệnh cho vật nuôi

Chủ nhiệm KS. Đoàn Thị Thu Hương
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5596
  • Chủ nhiệm: KS. Đoàn Thị Thu Hương
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 30/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Lâm nghiệp
  • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
  • Thời gian: 2017