Các điều kiện cần tối ưu cho bài toán tối ưu không trơn.

Chủ nhiệm ThS. Đoàn Hồng Chương
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5659
  • Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Hồng Chương
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Kinh tế - Luật
  • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
  • Thời gian: 2012 - 2013