Chiến lược marketing địa phương nhằm phát triển du lịch vùng Hồ Núi Cốc

Chủ nhiệm TS. Phạm Thị Mai Yến
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 4
  • Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Mai Yến
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016