Đảng lãnh đạo nhân dân Quảng Bình thực hiện nghĩa vụ chi viện lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1965 đến năm 1973

Chủ nhiệm ThS. Trần Như Hiền
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Chi tiết