Đánh giá khả năng tiêu âm của một số vật liệu nội thất trên thị trường Việt Nam

Chủ nhiệm TS. Nguyễn Văn Diễn
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5586
  • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Diễn
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 30/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Lâm nghiệp
  • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
  • Thời gian: 2017