Đề tài KHCN

Tìm thấy 5486 Đề tài - Dự án KHCN

Thực trạng tổ chức hoạt động âm nhạc ở một số trường mầm non tại Thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thùy Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở một số trường Mầm non trên địa bàn Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Tạ Thị Kim Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm đánh giá năng lực thực hành Tiếng Việt của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Vượng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Đánh giá thực trạng xây dựng mô hình vườn trường về phương diện giáo dục bảo vệ môi trường ở một số trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Dương Thị Minh Hoàng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Giáo dục tấm gương tự học của Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Thuật
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dạy học môn đạo đức cho học sinh Tiểu học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực

 • Chủ nhiệm: ThS. Vũ Đình Bảy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trí tuệ ở cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Thanh Thủy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Ứng dụng phần mềm Imindmap 6.2 trong thiết kế nội dung dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Thúy Hằng
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng kỹ năng sống của học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Trương Thanh Thúy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Xây dựng một số case study cho môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nhận biết phong cách học tập của người học trong e-learning

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thế Dũng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Phát triển năng lực soạn giảng theo phương pháp dạy học tích cực cho sinh viên khoa Hóa học

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dạy học hàm số với sự hỗ trợ của công nghệ: Một tiếp cận từ lý thuyết hỗ trợ trung gian dấu hiệu

 • Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Quang Nhật Minh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, sinh sản của giun Quế (Perionyx Excavatus Perrier.) và khả năng phân hủy chất thải hữu cơ ở quy mô hộ gia đình ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Giang
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu thành phần loài lưỡng cư ở vùng rừng núi Vân Canh, tỉnh Bình Định

 • Chủ nhiệm: ThS. Dương Đức Lợi
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Tổng hợp chất màu xanh sử dụng trong lĩnh vực trang trí và gốm sứ

 • Chủ nhiệm: ThS. Đinh Quý Hương
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Tính cân bằng trong các hệ axit - bazơ phức tạp theo phương pháp giản đồ Logarit nồng độ với sự hỗ trợ của phần mềm Microsoft Excel

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Yên Khang
 • Lĩnh vực: HOÁ HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu điều chế và thử hoạt tính quang xúc tác nano TiO2 pha tạp Nd

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Võ Văn Tân
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thiết kế và thi công mạch bấm chuông ưu tiên sử dụng vi điều khiển PIC

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tú Hà
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Cải biến tín hiệu điều khiển để mở rộng phạm vi điều khiển tuyến tính và ứng dụng trong truyền động điện

 • Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Trọng Đức
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế