Đề tài KHCN lĩnh vực Công nghệ nano

, Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ nano
Tìm thấy 6 Đề tài - Dự án KHCN

Nghiên cứu hiện tượng plasmon tạo ra các phản ứng hóa học định xứ, ứng dụng trong công nghệ chế tạo tiên tiến

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Lường Lâm
 • Lĩnh vực: Các vật liệu nano (sản xuất và các tính chất)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Nghiên cứu độ hao hụt trong quá trình bảo quản quả vải tươi

 • Chủ nhiệm: Hồ Hữu Phùng
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
 • Loại nhiệm vụ:
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc và độ giãn tới khả năng giải phóng hoạt chất qua màng da động vật của băng vải dệt kim tráng phủ vi nang chứa Ibuprofen

 • Chủ nhiệm: Đào Thị Chinh Thuỳ
 • Lĩnh vực: Các vật liệu nano (sản xuất và các tính chất)
 • Loại nhiệm vụ:
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng hydrogen peroxide (H2O2 ) vào quy trình sản xuất đường để giảm độ màu đường thành phẩm

 • Chủ nhiệm: Hoàng Quốc Tuấn
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
 • Loại nhiệm vụ:
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho chuỗi cung ứng chè

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thảo
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
 • Loại nhiệm vụ:
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nghiên cứu nâng cao hiệu suất tách chiết và tinh sạch gelatin cho qui trình chế biến gelatin thực phẩm từ bì lợn

 • Chủ nhiệm: Phạm Thị Quỳnh
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
 • Loại nhiệm vụ:
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội