Đề tài cấp Bộ

Cấp: Đề tài cấp Bộ
Tìm thấy 703 Đề tài cấp Bộ

Phân tích chi phí tuân thủ thuế của đối tượng nộp thuế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

 • Chủ nhiệm: ThS. La Xuân Đào
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm tham quan du lịch tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 • Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Đức Khả
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Công bằng và hiệu quả trong chi tiêu công cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

 • Chủ nhiệm: TSKH. Phạm Đức Chính
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP.HCM

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Hùng Sơn
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Dịch vụ hậu mãi chủ động và mối quan hệ của nó với sự hài lòng của khách hàng và năng lực sáng tạo của doanh nghiệp

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Mai Trang
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Các yếu tố cấu thành thương hiệu hoa Đà Lạt

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Thế Tri
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Nghiên cứu xây dựng cẩm nang quản trị và dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trong ĐHQG- HCM

 • Chủ nhiệm: PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Những giải pháp thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam hiện nay.

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Trọng
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1975-2010.

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Chí Hải
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Xây dựng cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng tài khoản ở Việt Nam.

 • Chủ nhiệm: TS. Hoàng Công Gia Khánh
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thể chế và chất lượng tăng trưởng tại Việt Nam.

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hồng Nga
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Phân tích hiệu quả chính sách ưu đãi thuế trong quyết định đầu tư của các công ty nước ngoài tại TP.HCM và Bình Dương.

 • Chủ nhiệm: ThS. La Xuân Đào
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải của các ngành khai thác và chế biến lâm sản.

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng tại Tiểu khu 121, Khu Bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh cửu tỉnh Đồng Nai

 • Chủ nhiệm: KS. Phạm Bá Hanh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học bảo tồn loài Trúc đen (Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lind.) Munro, 1868) phục vụ công tác bảo tồn tại tỉnh Lào Cai và Hà Giang.

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thành Trang
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây rừng đặc hữu, quý hiếm cho vùng Tây Bắc

 • Chủ nhiệm: KS. Trần Ngọc Hải
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu xác định diện tích và phân bố của rừng tràm ở vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long nhằm tối ưu hóa chức năng phòng hộ và thích ứng với biến đổi khí hậu

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Quang Bảo
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu lập biểu sản lượng rừng Cao su trồng thuần loài tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ

 • Chủ nhiệm: TS. Cao Danh Thịnh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Thử nghiệm trồng cây Quang Bì (Cornus wilsoniana) tại một số vùng núi đá vôi phía Bắc

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Huyền
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học và kỹ thuật gây trồng ba loài cây thuốc nam (Chóc máu, Nhàu, Bình Vôi) trên đất rừng.

 • Chủ nhiệm: TS. Bùi Thế Đồi
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam