Đề tài cấp Bộ lĩnh vực Khoa học nông nghiệp

Cấp: Đề tài cấp Bộ, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
Tìm thấy 167 Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải của các ngành khai thác và chế biến lâm sản.

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng tại Tiểu khu 121, Khu Bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh cửu tỉnh Đồng Nai

 • Chủ nhiệm: KS. Phạm Bá Hanh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học bảo tồn loài Trúc đen (Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lind.) Munro, 1868) phục vụ công tác bảo tồn tại tỉnh Lào Cai và Hà Giang.

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thành Trang
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây rừng đặc hữu, quý hiếm cho vùng Tây Bắc

 • Chủ nhiệm: KS. Trần Ngọc Hải
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu xác định diện tích và phân bố của rừng tràm ở vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long nhằm tối ưu hóa chức năng phòng hộ và thích ứng với biến đổi khí hậu

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Quang Bảo
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu lập biểu sản lượng rừng Cao su trồng thuần loài tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ

 • Chủ nhiệm: TS. Cao Danh Thịnh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Thử nghiệm trồng cây Quang Bì (Cornus wilsoniana) tại một số vùng núi đá vôi phía Bắc

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Huyền
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học và kỹ thuật gây trồng ba loài cây thuốc nam (Chóc máu, Nhàu, Bình Vôi) trên đất rừng.

 • Chủ nhiệm: TS. Bùi Thế Đồi
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu kỹ thuật trồng Lõi Thọ (Gmelina arborea Roxb) cho một số tỉnh miền núi phía Bắc

 • Chủ nhiệm: KS. Lã Nguyên Khang
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu gây trồng loài Hồ đào(Juglans regia Linn) cho một số tỉnh miền núi phía Bắc

 • Chủ nhiệm: KS. Lê Sỹ Doanh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu phát triển hệ thống thiết bị và phần mềm tự động dự báo, cảnh báo, xây dựng phương án chữa cháy và xác định nội dung chỉ huy chữa cháy rừng ở Việt Nam.

 • Chủ nhiệm: GS.TS. Vương Văn Quỳnh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ biến tính và bảo quản gỗ rừng trồng nâng cao độ bền cơ học, độ ổn định kích thước của gỗ đáp ứng yêu cầu nguyên liệu sản xuất đồ mộc, ván sàn chất lượng cao

 • Chủ nhiệm: GS.TS. Phạm Văn Chương
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các mô hình làm cơ sở đề xuất chính sách cho thuê môi trường rừng ở Việt Nam

 • Chủ nhiệm: TS. Bùi Thị Minh Nguyệt
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng Mỡ (Manglietia conifera Blume) có năng suất cao cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Bùi Thế Đồi
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ tạo chất phủ bề mặt ván nhân tạo.

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Cao Quốc An
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong phát hiện sớm cháy rừng và giám sát tài nguyên rừng.

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Quang Bảo
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai (Pha II).

 • Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Sâm
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu chính sách nhằm quản lý và sử dụng bề vững rừng phòng hộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

 • Chủ nhiệm: TS. Phùng Văn Khoa
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng phương án điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất ở vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và tây nguyên

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Hữu Viên
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu phát triển cây Hoàng liên Ô rô (Mahonia nepalensis) dưới tán rừng ở tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc

 • Chủ nhiệm: TS. Bùi Thế Đồi
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam