Đề tài cấp Bộ lĩnh vực Khoa học tự nhiên

Cấp: Đề tài cấp Bộ, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên
Tìm thấy 101 Đề tài cấp Bộ

Một số tính chất hình học của các lược đồ bậc thấp trong không gian xạ ảnh

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú
 • Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp phòng ngừa các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa thành phố Đà Nẵng

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Kim Thoa
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng chuyển động nền và phổ phản ứng tương ứng với lịch sử hoạt động động đất ở Việt Nam phục vụ thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng

 • Chủ nhiệm: TS. Đặng Công Thuật
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Xác định thành phần và thử nghiệm hoạt tính sinh học chống oxy hóa bằng phương pháp hóa tính toán của các hợp chất chiết xuất từ nụ cây vối (Cleistocalyx operculatus)

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Cẩm Nam
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác oxit hỗn hợp ứng dụng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc các hydrocarbon nhẹ

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu copolymer ghép có năng lượng bề mặt thấp và có khả năng thủy phân trong môi trường nước biển để ứng dụng làm sơn chống hà

 • Chủ nhiệm: TS. Dương Thế Hy
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ hạn chế xâm nhập mặn đới với các tầng nước ven biển miền trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ứng dụng thí điểm cho công trình cị thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 • Chủ nhiệm: TS.Tạ Thị Hoàng
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế , xã hội bền vững, thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ. Thử nghiệm cho tỉnh Ninh Thuận.

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Anh Huy
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Nghiên cứu da dạng cảnh quanvaf lượng giá cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên tại vùng núi phía Bắc: nghiên cứu mẫu tại huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) và huyện Vân Chấn (tỉnh Yên Bái)

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn An Thịnh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Đề xuất thiết kế cấu trúc cộng hưởng Fano và ứng dụng

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Trung Thành
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa hocjvaf đề xuất định hướng quy hoạch không gian biển Phú Quốc- Côn Đảo phục vụ phát triển bền vững

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Ngọc Quang PGS.TS. Phạm Quý Nhân
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Điều tra, lập quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh lai Châu đến năm 2015 tầm nhìn năm 2035.

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn An Thịnh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Thực hiện điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1/50.000 trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Quý Nhân
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Quy hoạch vùng cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lai Châu đến năm 2020

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thục Anh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Nghiên cứu giải pháp cảnh báo, phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra trên địa bàn dân tộc Dao tỉnh Lào Cai

 • Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Trinh Mã Én Hằng
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu cường độ - thời đoạn - tần suất (Indensity-Duration-Frequency: IDF) mưa tại một số đô thị của Việt Nam, thử nghiệm tại hai thành phố” mã số TNMT 2018.05.27

 • Chủ nhiệm: TS. Thái Thị Thanh Minh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học để xây dựng mô hình geoid trên vùng biển của Việt Nam; thử nghiệm cho một vùng điển hình” mã số TNMT 2018.07.08

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Hoa
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng Hệ thống công khai, minh bạch cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải” mã số TNMT 2018.05.03

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Định giá tài nguyên nước khu vực Đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu” mã số TNMT.2018.02.16

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI