Đề tài cấp Bộ lĩnh vực Khoa học xã hội

Cấp: Đề tài cấp Bộ, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội
Tìm thấy 49 Đề tài cấp Bộ

Phân tích chi phí tuân thủ thuế của đối tượng nộp thuế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

 • Chủ nhiệm: ThS. La Xuân Đào
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ du lịch tại các điểm tham quan du lịch tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 • Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Đức Khả
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Công bằng và hiệu quả trong chi tiêu công cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

 • Chủ nhiệm: TSKH. Phạm Đức Chính
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP.HCM

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Hùng Sơn
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Dịch vụ hậu mãi chủ động và mối quan hệ của nó với sự hài lòng của khách hàng và năng lực sáng tạo của doanh nghiệp

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Mai Trang
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Các yếu tố cấu thành thương hiệu hoa Đà Lạt

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Thế Tri
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Nghiên cứu xây dựng cẩm nang quản trị và dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trong ĐHQG- HCM

 • Chủ nhiệm: PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Những giải pháp thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam hiện nay.

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Trọng
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Tư tưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1975-2010.

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Chí Hải
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Xây dựng cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng tài khoản ở Việt Nam.

 • Chủ nhiệm: TS. Hoàng Công Gia Khánh
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thể chế và chất lượng tăng trưởng tại Việt Nam.

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hồng Nga
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Phân tích hiệu quả chính sách ưu đãi thuế trong quyết định đầu tư của các công ty nước ngoài tại TP.HCM và Bình Dương.

 • Chủ nhiệm: ThS. La Xuân Đào
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong trường sư phạm kỹ thuật

 • Chủ nhiệm: TS. Hà Xuân Hùng ThS. Đinh Gia Huân TS. Nguyễn Ngọc Hùng ThS. Vũ Văn Lợi ThS. Trần Trung Kiên
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Nghiên cứu đề xuất giải pháp đào tạo giáo viên dạy nghề tại các trường đại học sư phạm ký thuật theo chuẩn giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng nghề

 • Chủ nhiệm: TS. Phan Sỹ Nghĩa ThS. Nguyễn Thế Mạnh TS. Trần Văn Khiêm TS. Nguyễn Văn Hùng ThS. Nguyễn Trường Giang TS. Nguyễn Ngọc Hùng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí và thiết kế Barem đánh giá kỹ năng thực hành tại các cơ sở giáo dục kỹ thuật - dạy nghề

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Ngọc Hùng ThS. Đinh Gia Huân TS. Nguyễn Văn Hùng ThS. Trần Sỹ Long ThS. Trần Thanh Tâm
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Nghiên cứu phương pháp, quy trình đánh giá bài giảng tích hợp đối với trình độ cao đẳng nghề

 • Chủ nhiệm: TS. Phan Sỹ Nghĩa ThS. Nguyễn Thế Mạnh ThS. Lê Văn Tiến ThS. Phạm Xuân Thu Cao Danh Chính
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Nhiệm vụ HTQT song phương về KHCN cấp Bộ: Phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam

 • Chủ nhiệm: GS.TS Đặng Đình Đào
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học

 • Chủ nhiệm: TS. Phan Hồng Mai
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đổi mới phương thức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học.

 • Chủ nhiệm: PGS.TS Vũ Cương
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tác động của tín dụng đến bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam

 • Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Quốc Hội
 • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân