Đề tài cấp Bộ lĩnh vực Khoa học y, dược

Cấp: Đề tài cấp Bộ, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học y, dược
Tìm thấy 31 Đề tài cấp Bộ

Phân tích dáng đi của con người trong hỗ trợ chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng cho người cao tuổi và khuyết tật vận động

 • Chủ nhiệm: ThS. Võ Đức Hoàng
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu nhóm clo hữu cơ đến sự Methyl hóa DNA của một số gen liên quan đến ung thư vú trên địa bàn ở Hà Nội

 • Chủ nhiệm: TS. Đặng Thế Hưng
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Thực trạng sức khoẻ, các yếu tố liên quan nghề nghiệp của công nhân ngành môi trường đô thị Hà Nội và giải pháp can thiệp

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Ảnh hưởng của hạn hán tới một số nhóm bệnh truyền nhiễm và khả năng ứng phó của cộng đồng và ngành Y tế

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Trường
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở một số địa phương của Việt Nam

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đình Anh
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Nghiên cứu thực trạng đào tạo và sử dụng nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển và theo địa chỉ tại Việt Nam

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Lợi
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng các nghiên cứu khoa học Y Dược

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Thị Hoàng Lan
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Nghiên cứu tuổi thọ khỏe mạnh và gánh nặng bệnh tật của Việt Nam năm 2015

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Nghiên cứu các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe và đề xuất các giải pháp tăng cường bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Bùi Thị Thu Hà
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Nghiên cứu đánh giá chi phí, hiệu quả của mô hình phòng chống lây nhiễm HPV của một số địa bàn của tỉnh Hải Dương, Việt Nam

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương Ths Trần Thị Vân- Học viện Y học cổ truyền
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Đánh giá thực trạng đề xuất cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị y tế công lập

 • Chủ nhiệm: TS. Đỗ Mai Hoa
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Thực trạng sức khỏe sinh sản, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) và xây dựng mô hình can thiệp tăng cường sự tiếp cận dịch vụ CSSKSS cho nữ lao động di cư tại khu công nghiệp

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Bùi Thị Thu Hà
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Chất lượng cuộc sống của công nhân nữ ở các khu công nghiệp Việt Nam và một số yếu tố liên quan đến điều kiện làm việc và điều kiện sống.

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thúy Quỳnh
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực y tế Việt Nam

 • Chủ nhiệm: GS.TS. Lê Vũ Anh
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Dự án Dioxin

 • Chủ nhiệm: Lê Vũ Anh
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Đánh giá nhu cầu thực trạng đào tạo và sử dụng cán bộ y tế trình độ sau đại học, giai đoạn 2003- 2007

 • Chủ nhiệm: Tạ Thành Văn
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Rà soát chiến lược thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001- 2010

 • Chủ nhiệm: Bùi Thị Thu Hà
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Nghiên cứu đánh giá thực trạng tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp tại Việt Nam

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Thúy Quỳnh
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Sự kết nối giữa cha mẹ và vị thành niên/thanh niên, yếu tố ảnh hưởng đến hành vị sức khoẻ VTN/TH (Module 3)

 • Chủ nhiệm: Trần Hữu Bích
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng

Xây dựng công cụ đo lường chất lượng cuộc sống người cao tuổi Việt Nam

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Hương
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y tế Công cộng