Đề tài cấp Bộ năm 2018

Cấp: Đề tài cấp Bộ
Tìm thấy 102 Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp bảo tồn tại chỗ, chuyển chỗ một số loài nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu ở Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Một số tính chất hình học của các lược đồ bậc thấp trong không gian xạ ảnh

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú
 • Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Phân tích dáng đi của con người trong hỗ trợ chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng cho người cao tuổi và khuyết tật vận động

 • Chủ nhiệm: ThS. Võ Đức Hoàng
 • Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu phát triển hệ thống lấy mẫu tín hiệu toàn quang tốc độ siêu nhanh dùng kỹ thuật nén Raman xung quang dải pico-second trên nhiều bước sóng

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Thiết kế, tối ưu hóa và chế tạo mẫu chip silicon quang tách ghép đa mode băng siêu rộng cho hệ thống thông tin quang thế hệ mới

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tấn Hưng
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp phòng ngừa các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa thành phố Đà Nẵng

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Kim Thoa
 • Lĩnh vực: SINH HỌC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng chuyển động nền và phổ phản ứng tương ứng với lịch sử hoạt động động đất ở Việt Nam phục vụ thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng

 • Chủ nhiệm: TS. Đặng Công Thuật
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

“Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu cường độ - thời đoạn - tần suất (Indensity-Duration-Frequency: IDF) mưa tại một số đô thị của Việt Nam, thử nghiệm tại hai thành phố” mã số TNMT 2018.05.27

 • Chủ nhiệm: TS. Thái Thị Thanh Minh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học để xây dựng mô hình geoid trên vùng biển của Việt Nam; thử nghiệm cho một vùng điển hình” mã số TNMT 2018.07.08

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Hoa
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng Hệ thống công khai, minh bạch cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải” mã số TNMT 2018.05.03

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Định giá tài nguyên nước khu vực Đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu” mã số TNMT.2018.02.16

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá tiềm năng quặng graphit đới Sông Hồng bằng các phương pháp toán địa chất kết hợp GIS” mã số TNMT.2018.03.14

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Chí Công
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu chi tiết hóa cấp độ rủi ro lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn có xét đến vai trò của hồ chứa trên lưu vực sông Mã thuộc Thanh Hóa” mã số TNMT 2018.05.37

 • Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Nguyệt Minh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giám sát hiện tượng đảo nhiệt đô thị” mã số TNMT 2018.08.10

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xu hướng thay đổi hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ”

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu khả năng chống chịu và khả năng thích ứng của các hệ sinh thái kém bền vững ở một số tỉnh miền núi và ven biển miền Bắc Việt Nam, nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” mã số TNMT 2018.05.05

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hệ thống công khai, minh bạch (MRV) trong sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất ở Việt Nam” mã số TNMT.2018.05.04

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Ngoan
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano volfram và thiếc ô xít để chế tạo đầu đo khí NOx và H2S trong thiết bị cầm tay quan trắc môi trường khí” mã số TNMT 2017.04.14

 • Chủ nhiệm: TS. Phùng Thị Hồng Vân
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu các loài nấm lớn có giá trị để bổ sung vào danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển” mã số TNMT 2018.04.11

 • Chủ nhiệm: TS. Lê Thanh Huyền
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết khối để đánh giá nguy cơ trượt lở trên mái dốc đá dọc tuyến quốc lộ; thử nghiệm từ km 0 đến km 80 trên quốc lộ 3B” mã số TNMT.2018.03.18

 • Chủ nhiệm: TS. Phí Trường Thành
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI