Đề tài cấp Bộ năm 2019

Cấp: Đề tài cấp Bộ
Tìm thấy 33 Đề tài cấp Bộ

“Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu cường độ - thời đoạn - tần suất (Indensity-Duration-Frequency: IDF) mưa tại một số đô thị của Việt Nam, thử nghiệm tại hai thành phố” mã số TNMT 2018.05.27

 • Chủ nhiệm: TS. Thái Thị Thanh Minh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học để xây dựng mô hình geoid trên vùng biển của Việt Nam; thử nghiệm cho một vùng điển hình” mã số TNMT 2018.07.08

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Hoa
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng Hệ thống công khai, minh bạch cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải” mã số TNMT 2018.05.03

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Định giá tài nguyên nước khu vực Đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu” mã số TNMT.2018.02.16

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá tiềm năng quặng graphit đới Sông Hồng bằng các phương pháp toán địa chất kết hợp GIS” mã số TNMT.2018.03.14

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Chí Công
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu chi tiết hóa cấp độ rủi ro lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn có xét đến vai trò của hồ chứa trên lưu vực sông Mã thuộc Thanh Hóa” mã số TNMT 2018.05.37

 • Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Nguyệt Minh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giám sát hiện tượng đảo nhiệt đô thị” mã số TNMT 2018.08.10

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xu hướng thay đổi hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ”

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu khả năng chống chịu và khả năng thích ứng của các hệ sinh thái kém bền vững ở một số tỉnh miền núi và ven biển miền Bắc Việt Nam, nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” mã số TNMT 2018.05.05

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hệ thống công khai, minh bạch (MRV) trong sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất ở Việt Nam” mã số TNMT.2018.05.04

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Ngoan
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano volfram và thiếc ô xít để chế tạo đầu đo khí NOx và H2S trong thiết bị cầm tay quan trắc môi trường khí” mã số TNMT 2017.04.14

 • Chủ nhiệm: TS. Phùng Thị Hồng Vân
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu các loài nấm lớn có giá trị để bổ sung vào danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển” mã số TNMT 2018.04.11

 • Chủ nhiệm: TS. Lê Thanh Huyền
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết khối để đánh giá nguy cơ trượt lở trên mái dốc đá dọc tuyến quốc lộ; thử nghiệm từ km 0 đến km 80 trên quốc lộ 3B” mã số TNMT.2018.03.18

 • Chủ nhiệm: TS. Phí Trường Thành
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đo lường, giám sát tự động thời gian thực một số thành phần môi trường trong khai thác khoáng sản. Áp dụng thử nghiệm tại một số khu vực điển hình vùng than Thái Nguyên” mã số TNMT.2018.03.03

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Hách
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong giám sát công viên địa chất” mã số TNMT.2018.03.02

 • Chủ nhiệm: TS. Bùi Thị Hồng Thắm
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị để xác định nguồn gốc, phân bố nitơ trong môi trường nước dưới đất tại một số vùng thuộc đồng bằng Sông Hồng (Hà Nội, Hà Nam, Nam Định)” mã số TNMT 2018.02.15

 • Chủ nhiệm: TS. Trịnh Thị Thắm
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu hoàn thiện quy định về chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ để thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất” mã số TNMT.2018.01.03

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu, đề xuất cơ chế vận hành và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu giá đất thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai” mã số TNMT.2018.01.02

 • Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Cẩm Ngọc
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu cơ sở khoa học sử dụng động vật hai mảnh vỏ phục vụ đánh giá, dự báo chất lượng môi trường biển ven bờ; thử nghiệm tại Bình Định” mã số TNMT 2018.06.11

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Thu Thủy
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

“Nghiên cứu sơ sở khoa học xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất trong mối liên kết vùng và biến đổi khí hậu” mã số TNMT 2018.01.04

 • Chủ nhiệm: ThS. Vũ Lệ Hà
 • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI