Đề tài cấp Bộ

Cấp: Đề tài cấp Bộ
Tìm thấy 703 Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu kỹ thuật trồng Lõi Thọ (Gmelina arborea Roxb) cho một số tỉnh miền núi phía Bắc

 • Chủ nhiệm: KS. Lã Nguyên Khang
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu gây trồng loài Hồ đào(Juglans regia Linn) cho một số tỉnh miền núi phía Bắc

 • Chủ nhiệm: KS. Lê Sỹ Doanh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu phát triển hệ thống thiết bị và phần mềm tự động dự báo, cảnh báo, xây dựng phương án chữa cháy và xác định nội dung chỉ huy chữa cháy rừng ở Việt Nam.

 • Chủ nhiệm: GS.TS. Vương Văn Quỳnh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ biến tính và bảo quản gỗ rừng trồng nâng cao độ bền cơ học, độ ổn định kích thước của gỗ đáp ứng yêu cầu nguyên liệu sản xuất đồ mộc, ván sàn chất lượng cao

 • Chủ nhiệm: GS.TS. Phạm Văn Chương
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các mô hình làm cơ sở đề xuất chính sách cho thuê môi trường rừng ở Việt Nam

 • Chủ nhiệm: TS. Bùi Thị Minh Nguyệt
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng Mỡ (Manglietia conifera Blume) có năng suất cao cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Bùi Thế Đồi
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ tạo chất phủ bề mặt ván nhân tạo.

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Cao Quốc An
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong phát hiện sớm cháy rừng và giám sát tài nguyên rừng.

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Quang Bảo
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai (Pha II).

 • Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Sâm
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu chính sách nhằm quản lý và sử dụng bề vững rừng phòng hộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

 • Chủ nhiệm: TS. Phùng Văn Khoa
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng phương án điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất ở vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và tây nguyên

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Hữu Viên
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu phát triển cây Hoàng liên Ô rô (Mahonia nepalensis) dưới tán rừng ở tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc

 • Chủ nhiệm: TS. Bùi Thế Đồi
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của mộ số loại rừng phòng hộ đầu nguồn (rừng tự nhiên và rừng trồng) tới cân bằng nước và dòng chảy ở hai tiểu lưu vực tại vùng miền núi phía Bắc và miền Trung

 • Chủ nhiệm: TS. Phùng Văn Khoa
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nhân nuôi loài Gà tiền mặt vàng - Polyplectrion bicalcaratum (Linnaeus, 1785) phục vụ bảo tồn nguồn gen và phát triển kinh tế địa phương

 • Chủ nhiệm: TS. Lưu Quang Vinh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực một số hồ thủy điện ở Việt Nam.

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Văn Quỳnh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu tác động môi trường của rừng trồng cao su (Giai đoạn 2: 2011-1013)

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Văn Quỳnh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại gỗ ghép khối được xử lý biến tính dùng trong xây dựng

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Văn Chương
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất nông lâm nghiệp

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Hữu Dào
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Nano để nâng cao chất lượng ván lạng

 • Chủ nhiệm: TS. Cao Quốc An
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu chọn loài cây và kỹ thuật trồng rừng chống xói lở ở ven sông và kênh rạch vùng nước lợ

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Quang Giáp
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp Bộ
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam