Đề tài cấp đơn vị lĩnh vực Khoa học giáo dục năm 2015

Cấp: Đề tài cấp đơn vị, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học giáo dục
Tìm thấy 50 Đề tài cấp đơn vị

Thực trạng tổ chức hoạt động âm nhạc ở một số trường mầm non tại Thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thùy Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở một số trường Mầm non trên địa bàn Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Tạ Thị Kim Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm đánh giá năng lực thực hành Tiếng Việt của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Vượng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Đánh giá thực trạng xây dựng mô hình vườn trường về phương diện giáo dục bảo vệ môi trường ở một số trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Dương Thị Minh Hoàng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Giáo dục tấm gương tự học của Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Thuật
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dạy học môn đạo đức cho học sinh Tiểu học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực

 • Chủ nhiệm: ThS. Vũ Đình Bảy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trí tuệ ở cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Thanh Thủy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng kỹ năng sống của học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Trương Thanh Thúy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nhận biết phong cách học tập của người học trong e-learning

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thế Dũng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Phát triển năng lực soạn giảng theo phương pháp dạy học tích cực cho sinh viên khoa Hóa học

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dạy học hàm số với sự hỗ trợ của công nghệ: Một tiếp cận từ lý thuyết hỗ trợ trung gian dấu hiệu

 • Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Quang Nhật Minh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Cách sử dụng chủ động – bị động trong Tiếng Việt và Tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại - Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Lan Phương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Khảo sát lỗi phát âm Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Thương mại - Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Phân tích ảnh hưởng của ngôn ngữ tiếng Việt khi viết thư tín thương mại bằng tiếng Anh - Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Xuân Hà
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Phương pháp học Tiếng Anh:"Học qua dự án" (Project-based learning) - để tăng cường hiệu quả tự học Tiếng Anh cho sinh viên Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Vũ Thị Hạnh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Nghiên cứu các lỗi thường gặp trong bài viết Tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Thương mại – Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thùy Giang
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Thiết kế chương trình dậy kỹ năng viết Tiếng Anh theo nhiệm vụ, kết hợp định hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Trần Lan Hương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Nghiên cứu việc áp dụng trò chơi trong việc giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên hệ Cử nhân thực hành đào tạo bằng tiếng Anh, Trường Đại học Thương Mại

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Phượng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Các giải pháp nhằm nâng cao động lực học Tiếng Anh cho sinh viên Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Tố Loan
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng diễn đạt nói tiếng Pháp của sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại, Trường Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Mị Dung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại