Đề tài cấp đơn vị lĩnh vực Khoa học giáo dục năm 2016

Cấp: Đề tài cấp đơn vị, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học giáo dục
Tìm thấy 23 Đề tài cấp đơn vị

Cách sử dụng chủ động – bị động trong Tiếng Việt và Tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại - Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Lan Phương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Khảo sát lỗi phát âm Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Thương mại - Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Phân tích ảnh hưởng của ngôn ngữ tiếng Việt khi viết thư tín thương mại bằng tiếng Anh - Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Xuân Hà
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Phương pháp học Tiếng Anh:"Học qua dự án" (Project-based learning) - để tăng cường hiệu quả tự học Tiếng Anh cho sinh viên Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Vũ Thị Hạnh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Nghiên cứu các lỗi thường gặp trong bài viết Tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Thương mại – Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thùy Giang
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Thiết kế chương trình dậy kỹ năng viết Tiếng Anh theo nhiệm vụ, kết hợp định hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Trần Lan Hương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Nghiên cứu việc áp dụng trò chơi trong việc giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên hệ Cử nhân thực hành đào tạo bằng tiếng Anh, Trường Đại học Thương Mại

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Phượng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Các giải pháp nhằm nâng cao động lực học Tiếng Anh cho sinh viên Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Tố Loan
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng diễn đạt nói tiếng Pháp của sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại, Trường Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Mị Dung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Xây dựng phần mềm đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Hùng Phú
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Các biện pháp nâng cao thể lực cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Đồng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên vào việc giáo dục sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Ngọc
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Thiết kế hoạt động dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định theo phương pháp dạy học dự án

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Hồng Vân
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Biện pháp nâng cao sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Thu Hằng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Biện pháp nâng cao kỹ năng dạy học thực hành ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trường Giang
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Nghiên cứu phương pháp đánh giá năng lực và vận dụng trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần cụ thể

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Phòng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý công tác sinh viên trường đại học bách khoa – đại học đà nẵng

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Cả
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý công tác giảng viên chủ nhiệm và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trường đại học bách khoa – đại học đà nẵng

 • Chủ nhiệm: TS. Đặng Hoài Phương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Xây dựng Phần mềm Quản lý thông tin cán bộ và quá trình đi học tập, công tác của cán bộ tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

 • Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thanh Hà
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Nghiên cứu phương pháp đánh giá kiến thức sinh viên trên cơ sở mô hình miền kiến thức

 • Chủ nhiệm: ThS. Mai Văn Hà
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng