Đề tài cấp đơn vị lĩnh vực Khoa học giáo dục năm 2017

Cấp: Đề tài cấp đơn vị, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học giáo dục
Tìm thấy 14 Đề tài cấp đơn vị

Cách sử dụng chủ động – bị động trong Tiếng Việt và Tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại - Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Lan Phương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Khảo sát lỗi phát âm Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Thương mại - Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Phân tích ảnh hưởng của ngôn ngữ tiếng Việt khi viết thư tín thương mại bằng tiếng Anh - Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Xuân Hà
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Phương pháp học Tiếng Anh:"Học qua dự án" (Project-based learning) - để tăng cường hiệu quả tự học Tiếng Anh cho sinh viên Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Vũ Thị Hạnh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Nghiên cứu các lỗi thường gặp trong bài viết Tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Thương mại – Thực trạng và giải pháp

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thùy Giang
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Thiết kế chương trình dậy kỹ năng viết Tiếng Anh theo nhiệm vụ, kết hợp định hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Trần Lan Hương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Nghiên cứu việc áp dụng trò chơi trong việc giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên hệ Cử nhân thực hành đào tạo bằng tiếng Anh, Trường Đại học Thương Mại

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Phượng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Các giải pháp nhằm nâng cao động lực học Tiếng Anh cho sinh viên Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Phạm Thị Tố Loan
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng diễn đạt nói tiếng Pháp của sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại, Trường Đại học Thương mại

 • Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Mị Dung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Thương mại

Nghiên cứu phương pháp đánh giá năng lực và vận dụng trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần cụ thể

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Phòng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Ứng dụng các bài tập cơ bản nhằm phát triển thể lực cho nữ sinh viên học bóng rổ của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 • Chủ nhiệm: Trần Duy Hoàng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ trong giờ dạy kỹ năng nói tiếng Anh nhằm nâng cao khả năng giao tiếp sinh viên tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 • Chủ nhiệm: Hoàng Thị Tuyết Nhung
 • Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sử dụng kỹ năng thứ 5 - Kỹ năng quan sát để nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 • Chủ nhiệm: Tống Hưng Tâm
 • Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và Quản lý môi trường Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 • Chủ nhiệm: Trần Thị Duyên
 • Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội