Đề tài cấp đơn vị lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Cấp: Đề tài cấp đơn vị, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Tìm thấy 1116 Đề tài cấp đơn vị

Nghiên cứu điều chế và thử hoạt tính quang xúc tác nano TiO2 pha tạp Nd

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Võ Văn Tân
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thiết kế và thi công mạch bấm chuông ưu tiên sử dụng vi điều khiển PIC

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tú Hà
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Cải biến tín hiệu điều khiển để mở rộng phạm vi điều khiển tuyến tính và ứng dụng trong truyền động điện

 • Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Trọng Đức
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu phát quang Al2O3 pha tạp Cr(III) bằng phương pháp nổ

 • Chủ nhiệm: SV. Nguyễn Thị Tố Loan
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Ứng dụng nghịch lưu đa mức dạng cầu H nối tầng vào cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha

 • Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Trọng Đức
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thiết kế và thi công mạch hiển thị đồng hồ số và tự động báo giờ học bằng vi điều khiển PIC

 • Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Tú Hà
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dự đoán tuyến tính thích nghi bằng giải thuật LMS

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Việt Tuấn
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp về quản lý, khai hác và phát triển thuỷ lợi vùng cửa sông, ven biển

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Vũ Minh Cát
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu cơ sở khoa học lập ngân hàng dữ liệu phục vụ công tác tư vấn thiết kế và xây dựng công trình Thủy lợi

 • Chủ nhiệm: PGS. TS Vũ Thanh Te
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước do nước thải từ các cơ sở sản xuất, cộng đồng đối với các hệ thống thuỷ lợi

 • Chủ nhiệm: ThS. Phan Văn Yên
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu, tinh toán một số kết cấu chính phục vụ công tác thiết kế công trình Thuỷ lợi đạt hiệu quả kinh tế

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Mạnh Tuân
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu các giải pháp công trình, lựa chọn thiết bị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế các công trinh thuỷ lợi vừa và nhỏ có sử dụng kết hợp phát điện

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Hồ Sỹ Dự
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thiết bị tự hành vớt chất thải rắn nổi, lơ lửng trên các công trình thuỷ lợi

 • Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Yên Thế
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu công nghệ thi công, chọn thiết bị phù hợp tốc độ đắp đập có sử dụng vật liệu sét cao

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Hùng
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu, thiết kế, đề xuất các giải pháp thi công cọc cát sử lý nền đât yếu các công trình thuỷ lợi

 • Chủ nhiệm: TS. Trịnh Minh Thụ
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế của các công trinh phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Bá Uân
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng công trình thủy lợi ven biển phía Bắc, nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái vùng đất ngập nước

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Thị Nguyên
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả phù sa cải tạo đất vùng Đồng Tháp mười

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Quang Kim
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu xây dựng mô hình nông thôn mới vùng sinh thái ven bờ biển thuộc các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu cơ chế phá hoại đê biển trong các cơn bão lớn phục vụ thiết kế nâng cấp đê biển chống được các cơn bão lớn và triều cường theo tần suất thiết kế

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi