Đề tài cấp đơn vị năm 2018

Cấp: Đề tài cấp đơn vị
Tìm thấy 306 Đề tài cấp đơn vị

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ thực tập nghề nghiệp 2 cho sinh viên ngành Quản lý đất đai tại Trường Đại học Lâm nghiệp

 • Chủ nhiệm: TS. Xuân Thị Thu Thảo
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam nhân kỉ niệm 55 năm thành lập Trường

 • Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Văn Dũng
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Phân lập giống nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps nutant ký sinh trên cơ thể Bọ xít

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây Khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.)

 • Chủ nhiệm: ThS.Nguyễn Thị Huyền
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Phân lập một số chủng nấm hại gỗ và xác định khả năng kháng nấm của gỗ keo biến tính

 • Chủ nhiệm: TS. Vũ Kim Dung
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xây dựng quy trình nhân giống Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) bằng công nghệ nuôi cấy mô

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Bùi Văn Thắng
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu trồng thử nghiệm mô hình một số loài cây dược liệu nuôi cấy mô có giá trị tại vườn ươm - Trường Đại học Lâm nghiệp

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thế Hưởng
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu về tính bền vững của hệ thống đảm bảo có sự tham gia (Participatory Guarantee System - PGS) trong sản xuất hữu cơ

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Thanh Bình
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây Quất hồng bì tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

 • Chủ nhiệm: ThS. Kiều Trí Đức
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đến phát triển sinh kế cộng đồng tại vùng lõi Vườn quốc gia Yokdon, tỉnh Đăk Lăk

 • Chủ nhiệm: ThS. Đồng Thị Thanh
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Một số giải pháp cải thiện sinh kế từ rừng tại Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

 • Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Hải Vân
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu sử dụng QGIS để quản lý tài nguyên rừng và giảm nhẹ thiên tai

 • Chủ nhiệm: TS. Bùi Mạnh Hưng
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu tạo cây con Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) từ hạt

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Việt Hà
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Biến động phốt pho vô cơ và hữu cơ hòa tan trong đất rừng sau cháy

 • Chủ nhiệm: TS. Đinh Mai Vân
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu giải pháp ghép nối mảnh vỡ Mộc bản bằng vật liệu tự nhiên

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trọng Kiên
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu giải pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ nhựa tại công ty TNHH MTV gỗ nhựa PCC-1

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Xuân Phương
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm tra cứu gỗ nhập khẩu thông dụng

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Loan
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Ứng dụng lý thuyết cực trị để mô hình hóa tổng lượng mưa hằng ngày tại Việt Nam

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Khoái
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu hoàn thiện xe tiết kiệm nhiên liệu mã hiệu ALL-STAR 2017-Đại học Lâm nghiệp

 • Chủ nhiệm: ThS. Đặng Thị Hà
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phay CNC mini dùng trong trạm khắc gỗ

 • Chủ nhiệm: TS. Hoàng Sơn
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp