Đề tài cấp đơn vị lĩnh vực Khoa học xã hội

Cấp: Đề tài cấp đơn vị, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội
Tìm thấy 911 Đề tài cấp đơn vị

Thực trạng tổ chức hoạt động âm nhạc ở một số trường mầm non tại Thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thùy Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở một số trường Mầm non trên địa bàn Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Tạ Thị Kim Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm đánh giá năng lực thực hành Tiếng Việt của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Vượng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Đánh giá thực trạng xây dựng mô hình vườn trường về phương diện giáo dục bảo vệ môi trường ở một số trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Dương Thị Minh Hoàng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Giáo dục tấm gương tự học của Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Thuật
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dạy học môn đạo đức cho học sinh Tiểu học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực

 • Chủ nhiệm: ThS. Vũ Đình Bảy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trí tuệ ở cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Thanh Thủy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng kỹ năng sống của học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Trương Thanh Thúy
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nhận biết phong cách học tập của người học trong e-learning

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thế Dũng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Phát triển năng lực soạn giảng theo phương pháp dạy học tích cực cho sinh viên khoa Hóa học

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dạy học hàm số với sự hỗ trợ của công nghệ: Một tiếp cận từ lý thuyết hỗ trợ trung gian dấu hiệu

 • Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Quang Nhật Minh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dòng độ cong trung bình mở rộng

 • Chủ nhiệm: SV. Nguyễn Thành Thái
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dòng các đường cong với một lực tác động

 • Chủ nhiệm: SV. Võ Ngọc Cương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Quan điểm đối ngoại trong Tuyên ngôn độc lập và vận dụng của Đảng giai đoạn 1945 - 1954

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Lực
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Thu Hương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Đảng lãnh đạo nhân dân Quảng Bình thực hiện nghĩa vụ chi viện lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1965 đến năm 1973

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Như Hiền
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Giá trị của nhân cách Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục sinh viên trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Quang
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Cách tiếp cận các nền văn minh của Alvin Toffler dưới góc nhìn của chủ nghĩa duy vật lịch sử

 • Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Phương Thư
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Kinh tế ngoại thương Đàng Ngoài thế kỉ XVII-XVIII

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Hoài Thanh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế