Đề tài cấp đơn vị năm 2019

Cấp: Đề tài cấp đơn vị
Tìm thấy 6 Đề tài cấp đơn vị

Nghiên cứu đa hình di truyền của một số gen liên quan đến mức độ đáp ứng thuốc chống đông acenocoimarol trong bệnh nhân sau thay van tim

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Trung Kiên
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu chuẩn và nguyên liệu làm thuốc nhỏ mắt từ cây thuốc thuộc chi Dicliptera

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Tùng
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nghiên cứu đa hình di truyền của một số gen liên quan đến mức độ đáp ứng thuốc chống đông acenocoimarol trong bệnh nhân sau thay van tim

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Trung Kiên
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu chuẩn và nguyên liệu làm thuốc nhỏ mắt từ cây thuốc thuộc chi Dicliptera

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Tùng
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nghiên cứu đa hình di truyền của một số gen liên quan đến mức độ đáp ứng thuốc chống đông acenocoimarol trong bệnh nhân sau thay van tim

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Trung Kiên
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu chuẩn và nguyên liệu làm thuốc nhỏ mắt từ cây thuốc thuộc chi Dicliptera

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Tùng
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Khoa Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội