Đề tài cấp nhà nước

Cấp: Đề tài cấp nhà nước
Tìm thấy 357 Đề tài cấp nhà nước

Công trình phòng, chống cháy rừng – Đường băng cản lửa – Yêu cầu kỹ thuật Phần 1: Đường băng trắng Phần 2: Đường băng xanh

 • Chủ nhiệm: TS. Lê Sỹ Doanh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Đồ gỗ nội thất Phần 1. Phân loại đồ gỗ nội thất xuất khẩu. Phần 2. Yêu cầu kỹ thuật chung. Phần 3. An toàn đồ gỗ xuất khẩu

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Huy Đại
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Rừng trồng - Rừng phòng hộ ven biển - Yêu cầu kỹ thuật. Phần 1: Rừng phòng hộ chắn cát ven biển. Phần 2: Rừng phòng hộ ngập mặn chắn sóng.

 • Chủ nhiệm: TS. Lê Sỹ Doanh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Rừng tự nhiên - Tiêu chuẩn thành rừng sau khoanh nuôi - Yêu cầu kỹ thuật

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Minh Toại
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Rừng trồng - Tiêu chuẩn thành rừng - Yêu cầu kỹ thuật Phần 1: rừng trồng cây nhập nội mọc

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Minh Toại
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu. Phần 1. Thuật ngữ và định nghĩa. Phần 2. Phương pháp quy đổi Phần 3. Quy định về đóng gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Huy Đại
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Tiêu chuẩn ván sàn gỗ - nhựa

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Văn Thiết
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Tiêu chuẩn ván trang trí gỗ - nhựa

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Văn Thiết
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Tiêu chuẩn ván dán chậm cháy

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Cao Quốc An
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Tiêu chuẩn Ván MDF chậm cháy

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Cao Quốc An
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Ván bóc - Yêu cầu kỹ thuật

 • Chủ nhiệm: TS. Cao Quốc An
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Ván cót ép - Yêu cầu kỹ thuật

 • Chủ nhiệm: TS. Cao Quốc An
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Ván sàn tre - Yêu cầu kỹ thuật

 • Chủ nhiệm: TS. Cao Quốc An
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông ven biển miền Trung

 • Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Đình Thành
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp KHCN đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn đê

 • Chủ nhiệm: GS.TS Ngô Trí Viềng
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xóa các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy và sông Hoàng Long

 • Chủ nhiệm: GS.TS Hà Văn Khối
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu giải pháp thủy lợi cải tạo, phục hồi và bảo vệ vùng đất có vấn đề phục vụ phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ

 • Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Viết Ổn
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu, dự báo diễn biến bồi lắng, xói lở lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chủ nhiệm: GS.TS Vũ Thanh Te
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

a chập và phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng

 • Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu sóng tràn qua đê biển có tường đỉnh trong bão ở Việt Nam

 • Chủ nhiệm: TS. Thiều Quang Tuấn
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi