Đề tài cấp tỉnh

Cấp: Đề tài cấp tỉnh
Tìm thấy 70 Đề tài cấp tỉnh

Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo và đưa vào ứng dụng hệ thống thiết bị tự động phân loại tăng hương chất lượng cao

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Tạ Thị Phương Hoa
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát sự thay đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp bằng công nghệ viễn thám, phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bắc Giang

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Phùng Văn Khoa
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến các hệ sinh thái rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Chủ nhiệm: GS.TS. Vương Văn Quỳnh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Các giải pháp chủ yếu quản lý và phát triển cây xanh tại các quận nội thành Hà Nội đến năm 2030

 • Chủ nhiệm: Phạm Anh Tuấn
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu phát triển công nghệ sử dụng thảm khô dưới rừng trồng Thông

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Trang
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của cây Mắc ca và đề xuất quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Trọng Bình
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao làm cơ sở đề xuất mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình nông thôn tại huyện Na Hang và huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang

 • Chủ nhiệm: Lã Nguyên Khang
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu nâng cao độ bền gỗ bằng phương pháp biến tính hóa học để sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất

 • Chủ nhiệm: ThS. Tạ Thị Phương Hoa
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ sản xuất dăm gỗ xi măng thân thiện với môi trường dùng trong xây dựng và sản xuất

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Huy Đại
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường của rừng trồng và các hoạt động kinh doanh rừng trồng tại Hà Nội

 • Chủ nhiệm: ThS. Kiều Thị Dương
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi Tắc kè thương phẩm quy mô hộ gia đình ở Hà Nội

 • Chủ nhiệm: TS. Vũ Tiến Thịnh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hải
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Nghiên cứu quy trình bảo quản các loại quả: xoài, nhãn, mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại tỉnh Sơn La

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Lợi
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Nghiên cứu quy trình bảo quản quả cam Cao Phong tại tỉnh Hòa Bình bằng màng phủ sinh học (saponin kết hợp với chitosan và axit axetic)

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Lợi
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Đánh giá tác động của các khu công nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình

 • Chủ nhiệm: Hoàng Thị Việt Hà Vũ Thị Kim An (Đồng chủ nhiệm)
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Nghiên cứu sản xuất sơn nội thất kháng khuẩn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Hữu
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Nghiên cứu khảo sát hàm lượng Zerumbone từ cây Gừng gió trên địa bàn Huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái

 • Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Mai
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất tấm trang trí 3D từ gỗ rừng trồng

 • Chủ nhiệm: Hoàng Tiến Dũng
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Đánh giá tác động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội

 • Chủ nhiệm: Cao Thị Thanh
 • Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp tỉnh
 • Đơn vị thực hiện: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội