Đề tài khác

Cấp: Đề tài khác
Tìm thấy 133 Đề tài khác

Bảo tồn loài Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn 1881) tại Bắc Kạn (giai đoạn II)

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Ngọc Hải
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Khai thác và phát triển nguồn gen hai loài cây thuốc Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis longifolia Craib. 1912) và Củ dòm (Stephania dielsiana Y.C.Wu.1940) ở một số tỉnh vùng miền núi phía bắc.

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Ngọc Hải
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Bảo tồn loài Du sam đá vôi (Keteleeria davidianna (Bertrand) Beissn 1881) tại Bắc Kạn

 • Chủ nhiệm: KS. Trần Ngọc Hải
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu DNA mã vạch phục vụ công tác quản lý giống cây lâm nghiệp đã được công nhận là giống quốc gia

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Hà Văn Huân
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát và cập nhật diễn biến rừng ngập mặn ven biển Việt Nam

 • Chủ nhiệm: TS. Lê Sỹ Doanh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Thiết lập thí điểm hệ thống tuần tra, giám sát lửa rừng, sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp cấp huyện

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Phùng Văn Khoa
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất các sản phẩm gỗ uốn ép cong định hinhg từ gỗ rừng trồng phục vụn xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Huy Đại
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ, nhân nuôi và tái thả một số loài động vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Đồng Thanh Hải
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Xây dựng báo cáo tác động môi trường lĩnh vực chế biến gỗ

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Xây dựng mô hình quản lý môi trường và xử lý ô nhiễm làng nghề sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn trong các cơ sở chế biến đồ gỗ và song mây xuất khẩu nhằm bảo vệ môi trường và thúc đầy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

 • Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Chứ
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu cải thiện khả năng chống hút nước và độ bền cơ học cho gỗ Xoan ta (Melia azedarach) sử dụng trong các kết cấu xây dựng.

 • Chủ nhiệm: TS. Trịnh Hiền Mai
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu làm vách ngăn, trần nhà và đồ gỗ nội thất từ sinh khối gỗ ( Vỏ cây, cành nhánh và phế liệu ngành công nghiệp gỗ)

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Vũ Huy Đại
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nuôi loài Gà tiền mặt vàng – Polyplectron bicalcarratun (Linnaeus, 1758) phục vụ bảo tồn nguồn gen và phát triển kinh tế địa phương.

 • Chủ nhiệm: ThS. Lưu Quang Vinh
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu khả năng bảo tồn ngoại vi và nhân giống loài Hoàng Đàn rủ (Cupressus funebris Endl) nhằm bảo vệ và phát triển loài cây này.

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Hồng Liên
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật cho Lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

 • Chủ nhiệm: ThS. Phùng Văn Phê
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Bước đầu nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng đinh đũa (Stereospermum colais (Dillw.) Mabberl) phục vụ trồng rừng gỗ lớn

 • Chủ nhiệm: TS. Hoàng Vũ Thơ
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sim trên đất trống đồi trọc vùng núi phía bắc phục vụ sản xuất rượu.

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Trang
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rừng tại các công ty Lâm nghiệp vùng Tây Nguyên.

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu xác định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các nhà máy thủy điện có xây dựng hệ thống tích năng.

 • Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Quang Giáp
 • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài khác
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam