Đề tài KHCN lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ

, Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Tìm thấy 1923 Đề tài - Dự án KHCN

Nghiên cứu điều chế và thử hoạt tính quang xúc tác nano TiO2 pha tạp Nd

 • Chủ nhiệm: PGS. TS. Võ Văn Tân
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thiết kế và thi công mạch bấm chuông ưu tiên sử dụng vi điều khiển PIC

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tú Hà
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Cải biến tín hiệu điều khiển để mở rộng phạm vi điều khiển tuyến tính và ứng dụng trong truyền động điện

 • Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Trọng Đức
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu phát quang Al2O3 pha tạp Cr(III) bằng phương pháp nổ

 • Chủ nhiệm: SV. Nguyễn Thị Tố Loan
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Ứng dụng nghịch lưu đa mức dạng cầu H nối tầng vào cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha

 • Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Trọng Đức
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thiết kế và thi công mạch hiển thị đồng hồ số và tự động báo giờ học bằng vi điều khiển PIC

 • Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Tú Hà
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dự đoán tuyến tính thích nghi bằng giải thuật LMS

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Việt Tuấn
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông ven biển miền Trung

 • Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Đình Thành
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp KHCN đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn đê

 • Chủ nhiệm: GS.TS Ngô Trí Viềng
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xóa các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy và sông Hoàng Long

 • Chủ nhiệm: GS.TS Hà Văn Khối
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu giải pháp thủy lợi cải tạo, phục hồi và bảo vệ vùng đất có vấn đề phục vụ phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển đồng bằng Bắc Bộ

 • Chủ nhiệm: PGS.TS Trần Viết Ổn
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu, dự báo diễn biến bồi lắng, xói lở lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chủ nhiệm: GS.TS Vũ Thanh Te
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

a chập và phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng

 • Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu sóng tràn qua đê biển có tường đỉnh trong bão ở Việt Nam

 • Chủ nhiệm: TS. Thiều Quang Tuấn
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Phát triển mô hình k-e để mô phỏng thủy động lực học và chất lượng nước ở vùng nước đứng, trường hợp nghiên cứu áp dụng cho một hồ tự nhiên ở Hà Nội

 • Chủ nhiệm: TS. Bùi Quốc Lập
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước tưới từ sông Nhuệ đến sự tích lũy kim loại nặng trong đất và xây dựng mô hình lan truyền ô nhiễm kim loại nặng trong đất

 • Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Lan Hương
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lụt vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn và vùng lân cận

 • Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Quang Kim
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu xây dựng đập dưới đất để trữ nước ngầm nhằm phát triển bền vững TNN ở các khu vực thường xuyên bị hạn, các vùng ven biển và hải đảo

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Cao Đơn
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu đề xuất công nghệ quan trắc, đo đạc diễn biến theo mùa cho các cửa sông khu vực Miền Trung Việt Nam

 • Chủ nhiệm: TS. Nghiêm Tiến Lam
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi

Nghiên cứu áp dụng giải pháp Nuôi Bãi Nhân Tạo cho các đoạn bờ biển bị xói lở ở khu vực miền Trung Việt Nam

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Thanh Tùng
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật thuỷ lợi
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp nhà nước
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi