Đề tài KHCN năm 2016

Tìm thấy 1707 Đề tài - Dự án KHCN

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài bướm thuộc họ Pieridae tại khu vực Núi luốt – Trường đại học Lâm nghiệp và đề xuất các biện pháp quản lý

 • Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Hằng
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu động cơ học tập và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Lâm nghiệp

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Khương
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Xây dựng bia ghi dấu địa điểm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp tại xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Nho Cương
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp

 • Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Tân
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn ngành nghề của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp trong giai đoạn hiện nay

 • Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Kim Oanh
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lâm nghiệp

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Bá Huân
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số giống lúa bằng chỉ thị phân tử SSR

 • Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Cúc
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ tại Lương sơn, Hòa Bình

 • Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Thanh Bình
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Bước đầu xây dựng vườn cây dược liệu và bào chế một số bài thuốc chữa bệnh phòng trị bệnh cho vật nuôi

 • Chủ nhiệm: KS. Đoàn Thị Thu Hương
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng trong thức ăn chăn nuôi và xử lý chuồng trại

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu chuỗi cung ứng rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms)

 • Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Cúc
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá biến động đất trồng lúa giai đoạn 2005-2015 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

 • Chủ nhiệm: TS. Xuân Thị Thu Thảo
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thanh Quế
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Giải pháp phát triển hoạt động marketing dịch vụ giáo dục đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Trang
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Đánh giá phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 • Chủ nhiệm: ThS. Võ Thị Phương Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu chương trình đào tạo kế toán thực hành thực tế cho sinh viên ngành kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Mơ
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp cận vốn vay của khách hàng với tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

 • Chủ nhiệm: ThS. Đào Lan Phương
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Đánh giá khả năng tiêu âm của một số vật liệu nội thất trên thị trường Việt Nam

 • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Diễn
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp

Thiết kế mô hình thí nghiệm đánh giá khả năng tiêu âm hỗn hướng của vật liệu nội thất

 • Chủ nhiệm: TS. Lý Tuấn Trường
 • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lâm nghiệp