Đề tài KHCN

Tìm thấy 5486 Đề tài - Dự án KHCN

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu phát quang Al2O3 pha tạp Cr(III) bằng phương pháp nổ

 • Chủ nhiệm: SV. Nguyễn Thị Tố Loan
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dòng độ cong trung bình mở rộng

 • Chủ nhiệm: SV. Nguyễn Thành Thái
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Dòng các đường cong với một lực tác động

 • Chủ nhiệm: SV. Võ Ngọc Cương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Quan điểm đối ngoại trong Tuyên ngôn độc lập và vận dụng của Đảng giai đoạn 1945 - 1954

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Lực
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Thu Hương
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Đảng lãnh đạo nhân dân Quảng Bình thực hiện nghĩa vụ chi viện lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1965 đến năm 1973

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Như Hiền
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Giá trị của nhân cách Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục sinh viên trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Quang
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Cách tiếp cận các nền văn minh của Alvin Toffler dưới góc nhìn của chủ nghĩa duy vật lịch sử

 • Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Phương Thư
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Kinh tế ngoại thương Đàng Ngoài thế kỉ XVII-XVIII

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Hoài Thanh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Kết cấu tứ theo thời gian và hình tượng bốn mùa trong thơ Haiku Nhật Bản

 • Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Xuân Vinh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi) từ góc nhìn liên văn bản

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lãm Thắng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Phủ định siêu ngôn ngữ trong tiếng Việt

 • Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Cẩm Vân
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thể loại Hát văn trong văn học Trung đại Việt Nam nhìn từ giá trị văn học

 • Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Thanh Nhị
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Ứng dụng Google drive trong quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên

 • Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Nhật Đông
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Vận dụng văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh để giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên trường ĐHSP Huế

 • Chủ nhiệm: CN. Lê Văn Thuật
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Nhận thức của nữ sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế về vấn đề sức khỏe sinh sản

 • Chủ nhiệm: ThS. Tạ Thị Kim Nhung
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả việc tự kiểm tra - đánh giá trong học tập môn Tâm lí học và Giáo dục học của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Thúy Hằng
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Phát triển lĩnh vực giao tiếp và quan hệ xã hội cho trẻ tự kỷ bằng chương trình can thiệp sớm dựa trên hành vi tích cực SPECTRA

 • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Thực trạng rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên của trường ĐHSP – ĐH Huế

 • Chủ nhiệm: ThS. Thiều Thị Hường
 • Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
 • Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp đơn vị
 • Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế