Dịch vụ hậu mãi chủ động và mối quan hệ của nó với sự hài lòng của khách hàng và năng lực sáng tạo của doanh nghiệp

Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thị Mai Trang
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác

Chi tiết