Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ nhiệm ThS. Lê Thị Thu Hương
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Chi tiết