Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây rừng đặc hữu, quý hiếm cho vùng Tây Bắc

Chủ nhiệm KS. Trần Ngọc Hải
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5018
  • Chủ nhiệm: KS. Trần Ngọc Hải
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 29/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
  • Thời gian: 2010

Đề tài KHCN khác