Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp

Chủ nhiệm TS. Phạm Thị Tân
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5601
  • Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Tân
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 30/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Lâm nghiệp
  • Lĩnh vực: Khoa học công nghệ lâm nghiệp khác.
  • Thời gian: 2017