Nghiên cứu điều chế và thử hoạt tính quang xúc tác nano TiO2 pha tạp Nd

Chủ nhiệm PGS. TS. Võ Văn Tân
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử

Chi tiết