Nghiên cứu hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng tại Tiểu khu 121, Khu Bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh cửu tỉnh Đồng Nai

Chủ nhiệm KS. Phạm Bá Hanh
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5020
  • Chủ nhiệm: KS. Phạm Bá Hanh
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 29/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
  • Thời gian: 2010

Đề tài KHCN khác