Nghiên cứu lập biểu sản lượng rừng Cao su trồng thuần loài tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ

Chủ nhiệm TS. Cao Danh Thịnh
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5016
  • Chủ nhiệm: TS. Cao Danh Thịnh
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 29/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
  • Thời gian: 2010

Đề tài KHCN khác