Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học bảo tồn loài Trúc đen (Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lind.) Munro, 1868) phục vụ công tác bảo tồn tại tỉnh Lào Cai và Hà Giang.

Chủ nhiệm ThS. Phạm Thành Trang
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5019
  • Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thành Trang
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 29/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
  • Thời gian: 2010

Đề tài KHCN khác