Nghiên cứu thiết kế, chế tạo ô tô Hybrid 4 chỗ mang thương hiệu Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp

Chủ nhiệm TS. Nguyễn Khắc Tuân
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 25
  • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Khắc Tuân
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016