Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bù cos phi kết hợp lọc sóng hài.

Chủ nhiệm Nguyễn Duy Cương CTV: Đặng Thị Ngọc Ánh
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 20
  • Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Cương CTV: Đặng Thị Ngọc Ánh
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016