Nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp mô hình hệ thống điện công suất nhỏ phục vụ nghiên cứu bù cos phi và lọc sóng hài

Chủ nhiệm TS.Nguyễn Văn Chí CTV: Trần Thiện Dũng
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 19
  • Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Văn Chí CTV: Trần Thiện Dũng
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016