Nghiên cứu, tính toán tối ưu điều khiển tự động, ổn định áp lực cho nhà tắm sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chủ nhiệm Nguyễn Trọng Toản
Lĩnh vực:

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 22
  • Chủ nhiệm: Nguyễn Trọng Toản
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 31/12/2018
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lĩnh vực:
  • Thời gian: 2016