Nghiên cứu ứng dụng Matlab trong tính toán và mô phỏng hình dáng kích thước bể hàn

Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Hồng Thanh
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 4392
  • Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồng Thanh
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 28/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
  • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
  • Thời gian: 2012

Đề tài KHCN khác