Nghiên cứu và xây dựng website Khoa Tin học Quản lý trường Đại học Kinh tế - Luật.

Chủ nhiệm ThS. Trương Hoài Phan
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5653
  • Chủ nhiệm: ThS. Trương Hoài Phan
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Kinh tế - Luật
  • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
  • Thời gian: 2012 - 2013