Nghiên cứu xác định diện tích và phân bố của rừng tràm ở vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long nhằm tối ưu hóa chức năng phòng hộ và thích ứng với biến đổi khí hậu

Chủ nhiệm TS. Trần Quang Bảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5017
  • Chủ nhiệm: TS. Trần Quang Bảo
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 29/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
  • Thời gian: 2010

Đề tài KHCN khác