Nghiên cứu xây dựng cẩm nang quản trị và dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp trong ĐHQG- HCM

Chủ nhiệm PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác

Chi tiết