“Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xu hướng thay đổi hệ sinh thái rừng ngập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ”

Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 3551
  • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 26/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
  • Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
  • Thời gian: 2018 - 2020

Đề tài KHCN khác