Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý tín chỉ cho Khoa CNTT trên nền tảng .net

Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Đăng Tộ
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 4932
  • Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Đăng Tộ
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 29/01/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp đơn vị
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Thủy lợi
  • Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
  • Thời gian: 2007