Phân tích chi phí tuân thủ thuế của đối tượng nộp thuế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chủ nhiệm ThS. La Xuân Đào
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5691
  • Chủ nhiệm: ThS. La Xuân Đào
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Kinh tế - Luật
  • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
  • Thời gian: 2009 - 2010