Phát triển năng lực soạn giảng theo phương pháp dạy học tích cực cho sinh viên khoa Hóa học

Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Chi tiết