Thể chế và chất lượng tăng trưởng tại Việt Nam.

Chủ nhiệm TS. Nguyễn Hồng Nga
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác

Chi tiết

Thông tin liên hệ

  • Mã tin: 5672
  • Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hồng Nga
  • Điện thoại:
  • Tình trạng:
  • Ngày đăng: 18/02/2019
  • Cấp quản lý: Đề tài cấp Bộ
  • Loại hình:
  • Đơn vị QL: Trường Đại học Kinh tế - Luật
  • Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
  • Thời gian: 2011 - 2012